SEGONA OPORTUNITAT

6 de nov. 2009

Reportatge realitzat per la televisió de Barcelona (BTV) a l’IES EHTB. Ens ensenya el “Curs de Qualificació Professional Inicial”, dirigit a les persones que no han finalitzat l’ESO. Aquest curs els permet, un cop finalitzat, cursar Cicles de Grau Mig.
Per aquests alumnes, s’obren noves portes al món laboral i a més, és una oportunitat a millorar la seva inserció social. És a dir una......SEGONA OPORTUNITAT.

www.btvnoticies.cat

http://www.btvnoticies.cat:80/2009/11/04/segona-oportunitat-per-als-joves-sense-eso/